Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej.

Aktualne ogłoszenia:

Ogłoszenie o wynikach V Posiedzenia Komisji Merytorycznej w ramach zadania Opolskie dla młodzieży na 25 lat obrony województwa opolskiego-22.08.2023r. 

Informujemy, że dnia 22.08.2023r. r. Odbyło się piąte posiedzenie komisji merytorycznej w ramach ODM2023 naszego podmiotu.

Podczas posiedzeń ocenionych zostało 12 wniosków i 12 wniosków otrzymało pozytywną ocenę merytoryczną. Jeden wniosek znalazł się na liście rezerwowych wniosków.

Piątą komisją zakończyliśmy nabór wniosków w ramach projektu Opolskie dla młodzieży na 25 lat obrony Województwa Opolskiego realizowanego w ramach puli naszego Stowarzyszenia. 

Zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie składając wnioski u innych podmiotów realizujących projekt.

Protokół komisji merytorycznej 5- OSPpowiatuKLB-22.08.2023r

 


 

 

Informujemy, że z przyczyn od nas niezależnych kolejna komisja merytoryczna w ramach projektu Opolskie dla młodzieży na 25 lat obrony województwa Opolskiego została przeniesiona na dzień jutrzejszy tj. 22.08.2023r.


Informujemy, że kolejna komisja merytoryczna w ramach projektu Opolskie dla młodzieży na 25 lat obrony województwa Opolskiego odbędzie się 21.08.2023r. Ocenie podlegać będą wnioski złożone do 15.08.2023r., które dodatkowo przeszły pozytywnie weryfikację formalną. O wynikach oceny formalnej i merytorycznej poinformujemy po odbyciu się komisji merytorycznej.

 


 

 

Ogłoszenie o wynikach IV Posiedzenia Komisji Merytorycznej w ramach zadania Opolskie dla młodzieży na 25 lat obrony województwa opolskiego-25.07.2023r. 

Informujemy, że dnia 25.07.2023r. r. Odbyło się czwarte posiedzenie komisji merytorycznej w ramach ODM2023 naszego podmiotu.

Podczas posiedzeń ocenionych zostało 9 wniosków. 7 wniosków pod względem merytorycznym zostały ocenione pozytywnie. 2 wnioski uzyskały podczas oceny poniżej 20 punktów, otrzymując tym też negatywną ocenę merytoryczną.

Szczególnej weryfikacji podlegało czy inicjatywy zawierają elementy tematyki 25-lecia obrony województwa opolskiego oraz czy wszystkie koszty ujęte w kosztorysie inicjatywy są ściśle związane z jej realizacją, a także czy wniosek zakłada realizację inicjatywy  zgodnie z prawem. 

Protokół komisji merytorycznej 4- OSPpowiatuKLB-25.07.2023r.

 


 

Ogłoszenie o wynikach III  Posiedzenia Komisji Merytorycznej w ramach zadania Opolskie dla młodzieży na 25 lat obrony województwa opolskiego-11.07.2023r. 

Informujemy, że dnia 11.07.2023r. r. Odbyło się trzecie posiedzenie komisji merytorycznej w ramach ODM2023 naszego podmiotu.

Podczas posiedzeń ocenionych zostało 9 wniosków. 4 wnioski pod względem merytorycznym zostały ocenione pozytywnie. 5 wniosków uzyskało podczas oceny poniżej 20 punktów, otrzymując tym też negatywną ocenę merytoryczną.

Komisja w szczególności niezmiennie zwracała uwagę na osiąganie wskaźników określonych w celach ogólnych projektu tj. m. in.:

  • czy w realizacji projektu jest zaangażowana młodzież,
  • czy zadanie jest inicjatywą młodzieżową- działaniem, w którym aktywnie bierze udział młodzież, realizując przy tym cele stawiane przez tą młodzież, a nie np. festyny rodzinne, pikniki rodzinne, które nie zakładają czynnego uczestnictwa i zaangażowania młodzieży,
  • czy inicjatywa zakłada działanie, czy też wyłącznie ma na celu doposażenie jednostki w niezbędny sprzęt, co jest nieaprobowane.

Ponadto szczególnej weryfikacji podlegało także to, czy inicjatywy zawierają elementy tematyki 25-lecia obrony województwa opolskiego oraz czy wszystkie koszty ujęte w kosztorysie inicjatywy są ściśle związane z jej realizacją.

Kolejne posiedzenie komisji zaplanowane jest na przyszły tydzień.

Protokół komisji merytorycznej 3 – OSPpowiatuKLB-11.07.2023r.

 

 

 


Ogłoszenie o wynikach I i II  Posiedzenia Komisji Merytorycznej w ramach zadania Opolskie dla młodzieży na 25 lat obrony województwa opolskiego- 4.07.2023r. i 5.07.2023r. 

Informujemy, że dnia 4.07.2023r. oraz 5.07.2023r.Odbyły się pierwsze posiedzenia komisji merytorycznej w ramach ODM2023 naszego podmiotu.

Podczas posiedzeń ocenionych zostało 13 wniosków. 8 wniosków pod względem merytorycznym zostały ocenione pozytywnie. 5 wniosków uzyskało podczas oceny poniżej 20 punktów, otrzymując tym też negatywną ocenę merytoryczną.

Komisja w szczególności zwracała uwagę na osiąganie wskaźników określonych w celach ogólnych projektu tj. m. in.:

  • czy w realizacji projektu jest zaangażowana młodzież,
  • czy zadanie jest inicjatywą młodzieżową- działaniem, w którym aktywnie bierze udział młodzież, realizując przy tym cele stawiane przez tą młodzież.
  • czy inicjatywa zakłada działanie, czy też wyłącznie ma na celu doposażenie jednostki w niezbędny sprzęt, co jest nieaprobowane.

Ponadto szczególnej weryfikacji podlegało także to, czy inicjatywy zawierają elementy tematyki 25-lecia obrony województwa opolskiego oraz czy wszystkie koszty ujęte w kosztorysie inicjatywy są ściśle związane z jej realizacją a także czy ich wartość jest zgodna z kosztami kwalifikowanymi.

Kolejne posiedzenie komisji zaplanowane jest na  przyszły tydzień.

Protokół komisji merytorycznej nr 1 i 2- OSPpowiatuKLB-04.07.2023-05.07.2023

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Ogłoszenie o naborze- „Opolskie dla młodzieży na 25lat obrony Województwa Opolskiego”- 9.06 2023r.-ODM2023

Ogłoszenie o naborze wniosków
Stowarzyszenie OSP powiatu KLB informuje, że od 9.06.2023r. rozpoczyna nabór wniosków o realizację inicjatywy w ramach zadania „Opolskie dla młodzieży na 25-lat obrony województwa opolskiego”, które jest finansowane ze środków Województwa Opolskiego.
W ramach zadania możliwe jest pozyskanie do 4000 zł na inicjatywy, które będą realizowane przez grupy młodzieżowe, ze szczególny uwzględnieniem tematyki obrony granic Województwa Opolskiego.
Regulamin zadania, wzór wniosku, wzór listy poparcia oraz karty oceny formalnej i merytorycznej wniosku znajdą Państwo w załączniku.
Wniosek należy składać wyłącznie w formie elektronicznej w formularzu dostępnym na stronie :

https://formularz.opolskie.pl/index.php/268738/lang/pl/newtest/Y
W ramach działania oferujemy również konsultacje pomysłów oraz pomoc w napisaniu wniosku. Konsultacje prowadzimy podczas spotkań mentorskich odbywających się w każdym powiecie oraz telefonicznie pod numerem 539615317.
Zapraszamy do kontaktu!
Harmonogram spotkań znajduje się w załączniku do ogłoszenia.

Karta-oceny-merytorycznej-inicjatywy

Lista poparcia

Wzor-wniosku-o-realizacje-inicjatywy

Karta-oceny-formalnej-inicjatywy

Harmonogram spotkań mentorskich

Regulamin-ODM-na-25-lat