Powiat Kluczborski

Gmina Wołczyn

OSP Wierzchy

Ochotnicza Straż Pożarna w Wierzchach

KRS

0000042374

Adres:
ul. Wierzchy 37A, 46-250 Wierzchy