Powiat oleski

Gmina Gorzów Śląski

OSP Jastrzygowice

Ochotnicza Straż Pożarna w Jastrzygowicach

KRS
0000037007

Adres:
46-310 Jastrzygowice